You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
  • Az Ön bevásárlókosara még üres!

A személyes adatok kezelése

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSEA személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás

A személyes adatok kezelésére vonatkozó információk


1. Az adatkezelő és a felelős személy azonosító adatai

A személyes adatok kezelője a Greenbags, s.r.o. társaság, székhelye: Trnavská cesta 16197/104A, 82104 Bratislava 36, KSH-száma 52440494, , bejegyezve a Bratislava I Járásbíróság Cégjegyzékében, szakasz S.r.o., betét száma 137839/B (a továbbiakban „Greenbags társaság“), amely a személyes adatokat az alább feltüntetett feltételek mellett kezeli.

A Greenbags társaság felelős képviselőjének a következő személyt nevezte ki: Ing. Grosch Vladimír, e-mailcím grosch@vypusta.sk, telefonszám +421903433141.


2. A személyes adatok bizonyos célok érdekében történő kezelése:


a. Áruvásárlás e-shopon keresztül, az áru kézbesítése, reklamációk intézése

A Greenbags társaság (i) az e-shopon keresztül történő vásárlás és az áru kézbesítése céljából az ügyfél következő személyes adatait kezeli: családi név, utónév, telefonszám, e-mailcím, lakcím, a megvásárolt áru adatai és az áru kifizetésével kapcsolatos adatok (számlaszám, kifizetett összeg, az összeg Greenbags társaság számláján történő jóváírásának dátuma), (ii) a reklamáció intézésének céljából az (i) pontban feltüntetett adatokon kívül a reklamált áru adatait és az ügyfél által a reklamáció érvényesítése során megadott adatokat is.

A személyes adatok kezelésének jogalapját (i) az e-shopon keresztül történő vásárlás, az áru ügyfélnek történő kézbesítése és biztosítási események intézése esetén a személyes adatok kezelését illetően a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikke 1. bekezdésének b) pontja képezi (a továbbiakban „GDPR rendelet“), továbbá (ii) reklamáció intézése esetén a GDPR rendelet 6. cikke 1. bekezdésének c) pontja.

A személyes adatoknak a Greenbags társaság által történő kezelése (i) az e-shopon keresztül történő vásárlás, az áru ügyfélnek történő kézbesítése és biztosítási események intézése esetén feltétlenül szükséges az áruvásárlásról szóló szerződés, ill. a biztosításról szóló megállapodás teljesítéséhez, továbbá (ii) reklamáció intézése esetén a Greenbags társaságnak a törvényi kötelezettsége teljesítéséhez.

A személyes adatok átvevői a következő személyek:

futárszolgálat vagy fuvarozótársaság, amely az ügyfél számára biztosítja az áru leszállítását, a fuvarozótársaságok a reklamáció intézésével kapcsolatban, a pénzügyi igazgatóság szervei, az adótanácsadók és könyvvizsgálók mint adatkezelők vagy közvetítők, amennyiben az feltétlenül szükséges a Greenbags társaság törvényi kötelezettségeinek teljesítéséhez.

A személyes adatok kezelésére az áruvásárlásról szóló szerződés teljesítésének ideje alatt kerül sor.


b. Regisztráció és az e-shop üzemeltetése

A Greenbags társaság a regisztráció és az e-shop üzemeltetése céljából a következő személyes adatokat kezeli: családi név, utónév, telefonszám, e-mail cím, lakcím és rendeléstörténet.

A személyes adatok kezelésének jogalapját a GDPR rendelet 6. cikke 1. bekezdésének b) pontja képezi. A személyes adatoknak a Greenbags társaság által történő kezelése feltétlenül szükséges az e-shopban történő regisztrációhoz és az e-shop működtetéséhez.

A személyes adatok kezelésére a regisztráció időtartama alatt kerül sor.


c. Telefonos és e-mailes ügyféltámogatás

A Greenbags társaság telefonos és e-mailes támogatás céljából az ügyfelek következő személyes adatait kezeli: családi név, utónév, telefonszám, e-mail cím, lakcím, rendeléstörténet.


d. Az ügyfelek panaszainak intézése

A Greenbags társaság az ügyfelek panaszainak intézése céljából a következő személyes adatokat kezeli: családi név, utónév, a panaszban feltüntetett adatok, továbbá a panasz benyújtásának módjától függően az ügyfél címe, telefonszáma vagy e-mailcím.

A személyes adatok kezelésének jogalapját a GDPR rendelet 6. cikke 1. bekezdésének b) pontja képezi. A személyes adatoknak a Greenbags társaság által történő kezelése feltétlenül szükséges az ügyfél panaszának megoldásához.

A személyes adatok kezelésére az ügyfél panaszának megoldásához szükséges idő alatt kerül sor.


e. Felhívások a Facebookon és az Instagramon

A Greenbags társaság a Facebookon és az Instagramon történő felhívások megvalósítása céljából a következő személyes adatokat kezeli: a résztvevő profiljában feltüntetett adatok és a győztes esetén annak családi neve, utóneve, telefonszáma, lakcíme és a nyereménnyel készített fényképe.

A személyes adatok kezelésének jogalapját a GDPR rendelet 6. cikke 1. bekezdésének b) pontja képezi. A személyes adatoknak a Greenbags társaság által történő kezelése feltétlenül szükséges a felhívásnak az adott feltételek szerinti megvalósítása céljából.

A győztes személyes adatait, beleértve a fényképét is – esetleg feltüntetve a családi és utónevét – átvevő fél a Facebook Ireland Ltd. társaság, székhelye: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ír Köztársaság, mint adatkezelő, miközben ez a társaság a személyes adatokat a saját Személyes Adatvédelmi Politikájának megfelelően fogja kezelni (https://www.facebook.com/policy.php). Az Instagram a Facebook társaság leányvállalata, vagyis arra azonos szabályok vonatkoznak (https://help.instagram.com/581066165581870)


f. Támogatás a Facebook vagy Instagram oldalakon keresztül

Abban az esetben, ha az érintett személy úgy dönt, hogy a Facebook oldalon keresztül kér támogatást, akkor a Greenbags társaság az érintett személy facebook profiljában feltüntetett személyes adatait és azon adatait fogja kezelni, melyeket az érintett személy a kommunikáció során saját maga bocsát a rendelkezésére.

Ezen személyes adatkezelés célja az ügyfél által igényelt támogatás nyújtása, mely személyes adatkezelés jogalapját a GDPR rendelet 6. cikkelye 1. bekezdésének b) pontja képezi. A személyes adatok rendelkezésre bocsátása és azoknak a Greenbags társaság által történő kezelése feltétlenül szükséges az ügyfél által igényelt támogatás nyújtásához.

A személyes adat ok átvevője a Facebook Ireland Ltd. társaság, székhelye: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ír Köztársaság, mint adatkezelő, miközben ez a társaság a személyes adatokat a saját Személyes Adatvédelmi Politikájának megfelelően fogja kezelni (https://www.facebook.com/policy.php). Az Instagram a Facebook társaság leányvállalata, vagyis arra azonos szabályok vonatkoznak (https://help.instagram.com/581066165581870)

A személyes adatok kezelésére az ügyfél által igényelt támogatás biztosításához feltétlenül szükséges idő alatt kerül sor.


g. A Greenbags társaság törvényi kötelezettségeinek teljesítése

A Greenbags társaság az a) ponttól f) pontig terjedően feltüntetett személyes adatokat a Greenbags társaság törvényi kötelezettségeinek teljesítése céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapját a GDPR rendelet 6. cikke 1. bekezdésének c) pontja képezi (pl. számviteli törvény, általános forgalmi adóról szóló törvény, jövedelemadóról szóló törvény, fogyasztóvédelmi törvény, a levéltárakról és regisztratúráról szóló törvény). A személyes adatoknak a Greenbags társaság által történő kezelése feltétlenül szükséges a Greenbags társaság törvényi kötelezettségeinek teljesítéséhez.

A személyes adatokat átvevő felek a következő személyek:

adótanácsadók, könyvvizsgálók, bíróságok és közigazgatási szervek mint adatkezelők.

A személyes adatok kezelésére a vonatkozó jogszabály által megkövetelt időszak alatt kerül sor.


3. Az érintett személy jogai

Az érintett személynek jogában áll indítványt benyújtani a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatalához eljárás megindítása érdekében, ha úgy véli, hogy a GDPR rendelet vagy a vonatkozó jogszabály rendelkezéseiben meghatározott jogai közvetlenül sérültek.

Az érintett személynek az adatkezelővel szemben jogában áll, hogy (i) hozzáférést kérjen a személyes adataihoz, (ii) kérje a személyes adatainak kijavítását, (iii) a személyes adatainak törlését, (iv) a személyes adatok kezelésének korlátozását, (v) a személyes adatainak átvitelét, és (vi) jogában áll, hogy kifogást emeljen a személyes adatai kezelése ellen. Az érintett személy ezen jogait a Greenbags társasággal az alábbi módokon történő kapcsolatfelvétel keretében érvényesítheti:


a) írásban, a társaság székhelyének címére küldött levélben, a társaság neve alatt feltüntetve a felelős személy családi és utónevét,

b) elektronikusan az előzőkben feltüntetett e-mailcímre küldött e-mailben, vagy

c) telefonon az előzőkben feltüntetett számon

d. Vonatkozó jogszabályok

Vonatkozó jogszabály főképp a GDPR rendelet, a személyes adatok védelmét illetően alkalmazható törvény hatályos rendelkezései, és a további alkalmazható általános érvényű jogszabályok.


Team Green Bags