AZ INTERNETES PORTÁL ÜZEMELTETŐJÉNEK ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI


A társaság megnevezése: Greenbags spol. s r.o.

Utca és házszám: Trnavská cesta 104A

Város és irányítószám: Bratislava 82104

Ország: Slovenská republika (Szlovák Köztársaság)

KSH-szám: 52 440 494

Adószám: 

Felelős személy és kapcsolat

Ing. Grosch Vladimír, a társaság ügyvezetője +421903433141


1) A regisztrációról

Kijelentjük, hogy az adatok csakis a Greenbags spol. s r.o. társaságnál történő vásárláshoz szükséges azonosításra szolgálnak, és azokat nem bocsátjuk harmadik személyek rendelkezésére, és azokkal más módon sem élünk vissza.

A rendelések regisztráció nélkül is megvalósíthatók.


2) A rendelés fogadása és intézése, adásvételi szerződés

A vevő rendelése adásvételi szerződés tervezetének minősül, maga az adásvételi szerződés pedig a vásárló kötelező érvényű jóváhagyásának, valamint az eladó ezen javaslattal való kötelező érvényű egyetértésének (a rendelés eladó részéről történő, kötelező érvényű megerősítésének) kézbesítése pillanatában minősül megkötöttnek. A vevő és az eladó között ettől a pillanattól állnak fenn a kölcsönös jogok és kötelességek.

Az adásvételi szerződés megkötésével a vevő megerősíti, hogy ezen üzleti feltételeket megismerte, beleértve a reklamációs szabályzatot is, és hogy azokkal egyetért. Ezen üzleti feltételeket és a reklamációs szabályzatot illetően a rendelés megvalósítása során megfelelő módon felhívják a vevő figyelmét, és lehetősége van arra, hogy azok tartalmát megismerje.

Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy a rendelést teljesen vagy részlegesen megszüntesse az adásvételi szerződés megkötése előtt, mégpedig a következő esetekben: az árut már nem gyártják, vagy nem forgalmazzák, illetve a leszállított áru ára jelentős mértékben megváltozott. Abban az esetben, ha ilyen helyzet áll elő, az eladó azonnal kapcsolatba lép a vevővel, hogy megállapodjanak a további eljárást illetően. Abban az esetben, ha a Vevő a vételárat már részben vagy teljes egészében kifizette, akkor a kifizetett összeget visszautalják a számlájára, az Adásvételi szerződés megkötésére pedig nem kerül sor.

Az ezen üzlet által felvett valamennyi rendelés kötelező érvényű. A rendelést az áru elküldése előtt lehet sztornózni. Abban az esetben, ha a rendelés sztornózása nem az áru elküldését megelőzően történik, és az árut elküldik, akkor a megrendelőtől követelhető az áru elküldésével kapcsolatos kiadások megtérítése. Az ügyfél a rendelés átvételéről automatikusan drótpostán, e-mailben kap értesítést. Minden termék részletes leírásában és a rendelés megerősítésében is fel van tüntetve azon áru leszállításának feltételezett időpontja, amely nincs raktáron. Minden tétel mellett fel van tüntetve, hogy az áru van-e raktáron vagy nincs. Amennyiben az áru nincs raktáron, vagy a beszállítónál sincs raktáron, akkor a szállítás következő időpontjáról haladéktalanul tájékoztatni fogjuk.

A rendelés sztornózása

Ha a rendelést 12 órán belül sztornózza, akkor a rendelést töröltnek tekintjük. A sztornózás elküldhető e-mailben vagy közölhető telefonon. A rendelés sztornózása során fel kell tüntetni a nevét, e-mail címét és a rendelés számát.


3) Fuvarozótársaságok által biztosított szállítási módok:

Fuvarozótársaság által kézbesített áru

Az áru DPD futárszolgálat által történő kézbesítése.

A postaköltséget, ha nincs másként feltüntetve, 15.00 € összegben számlázzuk.

A szállítási díj magában foglalja az esti kézbesítés lehetőségét (választható) és az ügyfél telefonos értesítését a kézbesítés idejének és helyének megváltozása esetére.

Egyes kifejezetten nagyméretű, terjedelmes, nagy mennyiségű árut tartalmazó küldemények esetén a szállítási díj összege megemelkedhet. A szállítási díj összege a szállítás módjának kiválasztását követően azonnal megjelenik. A küldemény reklamációja a kézbesítésétől számított 3 napon belül lehetséges azzal a feltétellel, hogy a sérülés az átadáskor nem volt látható!

FIGYELEM! Amennyiben a csomag láthatóan sérült, vagy a védőszalag megsérült, a reklamációt közvetlenül a szállítónál érvényesítse. A szállítás során keletkezett károkért a beszállító nem vállal felelősséget.

A küldemény kézbesítésére általában a feladást követő napon kerül sor. A küldemény feladásáról az ügyfél e-mailben kap tájékoztatást.

Személyes átvétel

Nagy mennyiségű áru Bratislavában, személyesen történő átvételével kapcsolatban kérjük, telefonon vagy e-mailben lépjen kapcsolatba a Green Bags csapattal.


4) Jótállás

A csomagban mindig megtalálja az adóbizonylatot. A jótállási idő a bizonylaton feltüntetett dátummal kezdődik. A jótállási idő 2 évben van meghatározva. Vitás esetekben a jótállási idő 5 (azaz öt) nappal meghosszabbodhat, ily módon pótolva a szállításhoz szükséges időt.


5) Ellentét az adásvételi szerződéssel – általános információk

Abban az esetben, ha a vevő által átvett dolog nem felel meg az adásvételi szerződésnek (a továbbiakban “ellentét az adásvételi szerződéssel”), a vásárló jogosult arra, hogy az eladó a dolgot ingyenesen és haladéktalanul az adásvételi szerződésnek megfelelő állapotba hozza, mégpedig a vevő kérésének megfelelően vagy a tárgy cseréjével, vagy annak megjavításával; ha ilyen eljárás nem lehetséges, akkor a vevő megfelelő mértékű árengedményt kérhet a dolog árából, vagy elállhat a szerződéstől. Ez nem érvényes, ha a vevőnek a tárgy átvételét megelőzően tudomása volt az ellentétről az adásvételi szerződéssel, vagy az ellentétet az adásvételi szerződéssel saját maga okozta. Az az ellentét az adásvételi szerződéssel, mely a tárgy átvételétől számított hat hónapon belül jelentkezik, már az átvétel pillanatában fennálló ellentétnek minősül, amennyiben az nem ellenkezik a dolog jellegével, illetve nem bizonyosodik be annak az ellentéte.

Az árura vonatkozóan a törvény által előírt jótállási időt biztosítjuk.


6) A Fogyasztó joga a szerződéstől való elállásra

Ha az adásvételi szerződést távkommunikációs eszközök segítségével kötötték meg (internetes web-áruházban), akkor a fogyasztó az áru átvételétől számított 14 napon belül elállhat a szerződéstől. Ilyen esetben a fogyasztó kapcsolatba lép az eladóval és lehetőleg írásban közli, hogy eláll a szerződéstől, feltüntetve a rendelés számát, a vétel dátumát és a pénz visszafizetésére szolgáló számla számát. A visszafizetés készpénzben is történhet a társaság székhelyén. A szerződéstől való elállást legkésőbb a 14 napos határidő utolsó napján kézbesíteni kell.

A törvény ezen rendelkezése azonban nem értelmezhető úgy, mint az áru ingyenes kölcsönzésének lehetősége. Abban az esetben, ha a fogyasztó a szerződéstől való elállást illető jogát a teljesítéstől számított 14 napos határidőn belül érvényesíti, akkor köteles a beszállítónak visszaszolgáltatni mindazt, amit az adásvételi szerződés alapján szerzett meg. Amennyiben ez megfelelő módon már nem lehetséges (pl. időközben az áru tönkrement vagy felhasználták), a fogyasztó köteles a pénzben megtéríteni annak az ellenértékét, amit nem tud visszaadni. Ha a visszaszolgáltatott áru csak részben sérült, úgy az eladó jogosult a fogyasztó általi kártérítésre, s ezen jogosultságát beszámíthatja a visszafizetendő vételárba. Ilyen esetben az eladó köteles a keletkezett kárt bizonyítani. Ez esetben az eladó csak a vételár ily módon csökkentett összegét fizeti vissza a fogyasztónak.

Az eladó a vevőnek visszafizetendő vételárból levonhatja azon valós kiadásait is, melyek az áru visszaszolgáltatását illetően keletkeztek (szállítási költség stb.).

A fogyasztó a szerződéstől való elállásra nem jogosult az alábbiakra vonatkozó szerződések esetében:

olyan Szolgáltatások biztosítása, melyeknek a teljesítése a vevő jóváhagyásával a teljesítés átvételét követő 14 napos határidő letelte előtt megkezdődött,

olyan áruk és szolgáltatások biztosítása, amelyeknek az ára függ a pénzügyi piacok ingadozásától, az eladó akaratától függetlenül,

a vevő vagy az általa kijelölt személy kívánsága alapján átalakított áru leszállítása, valamint olyan áru leszállítása, amely gyorsan romlik, elhasználódik vagy elavul.


7) Kézbesítés és szállítási feltételek

Egyes küldemények több csomagba lehetnek szétosztva. A postaköltség azonban nem változik.

Minden küldeményt nyomon követünk a kézbesítéséig, így igyekszünk megelőzni a kézbesítéssel kapcsolatos problémákat.

Hogyan járjunk el az áru visszaadása esetén:

• A küldeményt az alábbi leírás szerint készítse elő.

• A címünkre visszaküldendő árut az alábbi leírás szerint, az Ön által választott fuvarozótársasággal küldje vissza.

Hogyan készítse elő a küldeményt

A küldemény legyen hiánytalan (beleértve a tartozékokat és a dokumentációt) és olyan állapotban, amilyenben azt a leszállításkor átvette. Az áruhoz mellékelje a vásárlást igazoló bizonylatot. Kérjük, mindig használjon csomagolópapírt vagy kartont, hogy az eredeti csomagolásra a szállítás során ne tapadjon rá semmi, ne legyen összefirkálva, vagy más módon ne sérüljön. Az árut ne küldje utánvéttel, továbbá azt ajánljuk, hogy az árut biztosítsa be. A pénzt visszautaljuk a bankszámlájára (ne felejtse el feltüntetni), általában a küldemény átvételétől számított 3 napon belül. Az áru visszaküldése esetén az összegből levonásra kerül a szállítási díj (reklamáció esetén ez nem érvényes!).


8) Fizetési módok

A fizetés bármely módja lehetséges, aminek kiválasztása a szállítás módjának kiválasztását megelőzően lehetséges. A fizetés mindegyik módját magában foglalja a szállítási díj.

Előre történő fizetés – ezen fizetési mód választása esetén a fizetéssel kapcsolatos adatokról e-mailben tájékoztatjuk. Az árut a kifizetett összeg számlánkon történő jóváírását követően küldjük el.


9) Reklamációk

Abban az esetben, ha a tőlünk kapott áru sérült vagy nem felel meg az Ön által megrendelt árunak, a reklamációs szabályzat alapján járjon el. Az áru szerződéstől való elállás esetén történő visszaszolgáltatásának módja az Üzleti feltételek 6. pontjában van feltüntetve.


10) Reklamációs szabályzat

Azon termékeket, amelyekre vonatkozik a reklamáció érvényesítésének joga, a hiba megállapítását követően azonnal át kell adni elbírálás céljából, mégpedig legyenek tiszták, továbbá mellékelni kell a hozzájuk tartozó bizonylatokat és a hiba leírását, esetleg megjelölve a hiba helyét.

Az eljárás módja

Reklamáció esetén két lehetőség közül választhat, az alábbi leírás szerint járjon el: A terméket küldje a "kapcsolati címre". A szállítás díját az eladó fél fizeti. Amint megtudja, hogy a küldeményt mikor és hol vehetjük át, lépjen velünk kapcsolatba. A küldemény legyen hiánytalan (beleértve a tartozékokat és a dokumentációt) és olyan állapotban, amilyenben azt a leszállításkor átvette. Az áruhoz mellékelje a vásárlást igazoló bizonylatot. Kérjük, mindig használjon csomagolópapírt vagy

kartont, hogy az eredeti csomagolásra a szállítás során ne tapadjon rá semmi, ne legyen összefirkálva, vagy más módon ne sérüljön. Az árut ne küldje utánvéttel, ilyen esetben az árut nem vesszük át. Azt ajánljuk, hogy az árut biztosítsa be. Az áru átvételét követően azonnal megkapja a reklamációs jegyzőkönyvet. Az árut a szállításhoz rendesen be kell csomagolni, hogy ne érhesse semmilyen további esetleges sérülés. A hibás vagy sérült árut kicseréljük, vagy visszafizetjük a vételárát. Az áruhoz csatolni kell minden olyan iratot, amelyet a vevő az áruval kapott kézhez, tehát pl. nyugta, jótállási jegy és egyebek. Az eladó nem vállal felelősséget a termékek működéséből, működési tulajdonságaiból kifolyólag keletkezett károkért, továbbá a termékek szakszerűtlen használatából, valamint külső eseményekből és hibás manipulációból kifolyólag keletkezett károkért. Az ilyen jellegű meghibásodásokra a jótállás sem vonatkozik. Higiéniai okokból az áru reklamáció céljából csak rendesen megtisztítva vehető át. Ha a gyártó hosszabb jótállási időt biztosít, az fel van tüntetve a katalógusban az áru mellett. Elutasított reklamációk esetén a reklamációs eljárással kapcsolatos kiadások és manipulációs költségek kiszámlázhatók. A reklamáció elintézéséről e-mailben, esetleg SMS-ben kap tájékoztatást. A rendelés teljesítéséhez hasonlóan tájékoztatást kap a csomag elküldéséről és a kézbesítés időpontjáról. Köszönjük, hogy időt szánt az üzleti feltételek elolvasására.


Az üzleti feltételek 2019.01.01-jétől lépnek érvénybe, és visszavonásukig hatályosak.


Team Green Bags